Expedice

TC0W - Kefken island AS-159

Po roce jsme se opět rozhodli navštívit další turecký ostrov z programu IOTA. Pavel OK1MU jako vždy perfektě zajistil veškerá povolení a tentokrát i od minsterstva oděvního a kožedělného průmyslu. Po zkušenostech jsme nevyvěšovali státní vlajku a tak problémy byly pouze jazykové. Pravda, Ozer vládl částěčně angličtinou, ale popovídat si o kvalitě piva nebo o zvýšení rejtu v pileupech bylo utopií. Vše klaplo, včetně cesty která po perfektních tureckých dálnicích proběhla bez problému. Po 420km jsme našli odbočku kde nás čekal TA2RC. Zbýval poslední úsek cesty k ostrovu. Asi po 60km jízdy jsme poprvé spatřili cíl naší cesty AS-159 Kefken isl. Veškerou bagáž včetně 5 hamů a tří členů posádky jsme naložili během několika desítek minut a hurá na ostrov. Ostrov není obydlen, ale je na něm stálá služba majáku. Později se ukázalo, že je to přínosem i pro naše žaludky dodávkou čerstvých ryb na náš stůl. Po vylodění jsme se okmažitě pustili do stavby antén a přípravy pracovišť. První spojení jsme navázali asi po třech hodinách se stanicí RA9AWC/p. Ozer TA2RC s manželkou a Mustafa TA2MW zůstali na ostrově s námi. Původně jsme to nepředpokládali, ale později se ukázalo, že nás v našem snažení nijak neomezují. Naopak snídaně a večeře, které po dobu tří dnů připravovali byly nad rámec expedice. Jen jsme měli potíže v době pileupu na JA, vypnout stroje a posedět a popovídat rukama a nohama o vývoji kurzů na bankovních trzích. Plných 86 hodin jsme věnovali pileupům, které neustávaly. Bohužel otevření na JA a USA bylo krátké a nevýrazné. Přesto jsme prostor pro DXy dávali a Evropa kupodivu nás nechávala využít krátkých oken. To neplatí o stanicích z Itálie, SV a vůbec z oblastí jižních. To už patří ke koloritu a snažili jsme se to přetrpět v klidu bez ohrožení krevního tlaku. Návratem do Ankary, prohlídkou tržnic, mauzolea, a mešity se zakončila naše pouť za aktivací čtvrtého tureckého IOTA ostrova. Zbývá AS-098, AS-115, AS-154 tak snad příště.

fotky z expedice

                   

deník z expedice

není k dispozici

 
© 2024 Slavomír Zeler - OK1TN | vytvořil F&S